KATEGORİLER

SAKA ARITIM

Saka Arıtım başta merkez ofisin bulunduğu Trabzon ve çevresindeki Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun olmak üzere, Bayburt mağazası ve çevresindeki Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır Kars, Ardahan illerinde aktif olarak su arıtma sistemleri ve filtrasyon sistemleri ters ozmos sistemleri için keşif, proje, satış ve servis hizmeti vermektedir.

DÖKÜMANLAR

TS266 STANDARTLARI - İNSANÎ TÜKETİM AMAÇLI SULAR

1.1.1 Sınıflandırma

Bu Standard kapsamına giren sular;
Sınıf 1 – Kaynak (memba) suları.
Sınıf 2 – Kaynak suları dışındaki insanî tüketim amaçlı sular
olmak üzere iki sınıftır.

1.1.2 Tipler

Sınıf 1 sular bir tiptir.
Sınıf 2 sular;
Tip 1 – İşlem görmüş kaynak (memba) suları,
Tip 2 – içme ve kullanma suları olmak üzere iki tiptir.

1.2.1 Organoleptik Özellikler

Su; berrak, tortusuz, kendine has renkte ve kokusuz olmalıdır.

Çizelge 1 - Mikrobiyolojik özellikler
1.2.2 Mikrobiyolojik Özellikler

Suyun mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 1’e uygun olmalıdır.

1.2.3 Kimyasal Özellikler

Suyun kimyasal özellikleri Çizelge 2’ye uygun olmalıdır.

1.2.4 Gösterge Özellikleri

Bu standarda uygunluğu önceden belirlenmiş olan suların,uygunluğa devamının
izlenmesinde baz alınacak özellikler aşağıdadır.

Çizelge 2 - Kimyasal özellikler
Çizelge 3 - Standarda Uygunluk Göstergesi Özellikleri