2 - Logo Sarot Filtration

SAROT +filtration+softener+deionizer ihtiyaç duyduğunuz su kalitesine ulaşmanızı sağlar.

KİMYASAL ARITMASİSTEMLERİ

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da koloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir. Kimyasal arıtma içme suyu arıtımında ve endüstriyel atık su arıtımında kullanılır.

KOAGÜLASYON - FLOKÜLASYON SİSTEMLERİ

Koagülasyon ve flokülasyon prosesleri içme suyu arıtımında ve atık su arıtımında kullanılır. Bu proseslerin amacı koloidallerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılmasıdır.

Koagülasyon-Flokülasyon prosesi ile çöktürülebilecek koloidallerin çapı 1 mikron ile 1 milimikron arasında değişir. Suyun içindeki askıda maddelerin çoğu koloidal yapıdadır. Buda bulanıklık ve rengin sebebidir. Koloidal maddeler negatif yük taşırlar. Bu yüzden demir, alüminyum gibi üç değerli metal tuzlar kullanılarak koagülasyon kutupsal çekimle gerçekleşir

Suların kimyasal koagülasyonu çeşitli amaçlar için yapılır. Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi, Renk giderimi, Bakteri ve patojen giderimi, Alg ve organizmaların giderimi, Koku ve tat yapıcı maddelerin giderilmesi, Fosfat giderimi, Biyolojik Oksijen ihtiyacı ve Kimyasal Oksijen ihtiyacı parametrelerinin giderilmesi y Askıda katı madde giderimi, Metal giderimi

SU VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN FİYAT TEKLİFİ ALIN