2 - Logo Sarot Filtration

SAROT +filtration+softener+deionizer ihtiyaç duyduğunuz su kalitesine ulaşmanızı sağlar.

KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da koloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir. Kimyasal arıtma içme suyu arıtımında ve endüstriyel atık su arıtımında kullanılır.

NÖTRALİZASYON SİSTEMLERİ

Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması işlemidir.

Atık suyun pH değerinin ayarlanması; atık suyun alıcı ortama deşarj standartlarının sağlanması, biyolojik arıtma öncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH değerlerinde gerçekleştiğinden) uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde. Reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir.

SU VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN FİYAT TEKLİFİ ALIN