2 - Logo Sarot Filtration

SAROT +filtration+softener+deionizer ihtiyaç duyduğunuz su kalitesine ulaşmanızı sağlar.

BİYOLOJİK ARIMA SİSTEMLERİ

Atık suların genellikle %99’undan fazlası su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşur. Kirleticiler suyun içinde çözünmüş halde bulunabilecekleri gibi, katı madde olarak askıda da bulunabilirler. Bu maddelerin özelliklerine göre sudan uzaklaştırılmaları için kullanılabilecek arıtma yöntemi de değişir.

FOSEPTİK ARITMA SİSTEMLERİ

Biyolojik arıtma ile atık sudaki çökelmeyen koloidal katılar pıhtılaştırılarak giderilir ve organik maddeler kararlı hale getirilir. Evsel atık su arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilir.

Organik yüklü atık su; toprak, nehir, deniz gibi alıcı ortamlardaki yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeye zarar vermektedir. Bu sebeple uzman mühendislerimiz tarafından tasarlanan SARBİO sistemleri; daha küçük debilerde oluşan evsel nitelikli atık suyun arıtılarak alıcı ortam standartlarına indirgenmesini sağlamaktadır. Kurulumu ve işletmesi kolay olan SARBİO, düşük maliyetlerde kesin çözümler sunmaktadır.

SU VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN FİYAT TEKLİFİ ALIN