2 - Logo Sarot Filtration

SAROT +filtration+softener+deionizer ihtiyaç duyduğunuz su kalitesine ulaşmanızı sağlar.

FİZİKSEL ARITMA SİSTEMLERİ

Suda gözle görünebilen ve hacmi olan her türlü kirliliği filtreleyen sistemlerdir. Her prosesin atık suyunda muhakkak fiziksel olarak istenmeyen maddeler mevcuttur. Atık sularda istenmeyen bu maddelerin fiziksel olarak giderilmesi için çeşitli yollar mevcuttur.

TAMBUR ELEK FİLTRE

Tambur Elek genelde atık su içerisindeki katı partiküllerin tesis içerisine girip mekanik ekipmanlara zarar vermesini önlemek için kullanılan bir ekipmandır. İç akışlı ve dış akışlı olarak iki çeşit Tambur Elek vardır.

İç Akışlı Tambur Elekte atık su tamburun içine verilir. Tambur içerisinde yer alan helezon dönmenin etkisi katı maddeler diğer taraftan dışarı atarken, pisliklerinden arındırılmış atık su tamburun altına inerek haznede toplanır.

Dış Akışlı Tambur Elekte ise tam tersi atık su tamburun dışına verilir. Burada uzaklaştırılmak istenen katı madde tambur yüzeyinde kalır ve dönüşün etkisi ile alt kısma geldiğinde sıyırıcı taraklardan sistem dışına atılır. Atık su ise tamburun içine girer ve ekipmandaki toplama haznesine ulaşır.

SU VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN FİYAT TEKLİFİ ALIN