2 - Logo Sarot Filtration

SAROT +filtration+softener+deionizer ihtiyaç duyduğunuz su kalitesine ulaşmanızı sağlar.

BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Atık suların genellikle %99’undan fazlası su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşur. Kirleticiler suyun içinde çözünmüş halde bulunabilecekleri gibi, katı madde olarak askıda da bulunabilirler. Bu maddelerin özelliklerine göre sudan uzaklaştırılmaları için kullanılabilecek arıtma yöntemi de değişir.

ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA

Biyolojik arıtma ile atık sudaki çökelmeyen koloidal katılar pıhtılaştırılarak giderilir ve organik maddeler kararlı hale getirilir.

Endüstriyel atık sular için, organik ve inorganik bileşiklerin arıtımı önemlidir. Bu bileşiklerden çoğu mikroorganizmalar üzerinde toksik etki yaptıkları için genellikle özel zaman ön arıtma gerekebilir. Biyolojik arıtma sistemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Ortamda oksijen varlığına göre havalı (aerobik) ve havasız (anaerobik) olarak sınıflandırılan bu sistemler kullanılan mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre askıda ve sabit film (biyofilm) prosesleri olarak da sınıflandırılabilirler.

SU VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN FİYAT TEKLİFİ ALIN